วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 13 การไปทัศนศึกษาดูงาน วันที่ 18-22 มกราคม 2553


โครงการพัฒนานักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

ภาคกลาง - ภาคอีสานวันที่ 17-22 มกราคม 2,553

การศึกษาดูงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารพอสรุปได้ดังนี้

1. การบริหารเพื่อนในกลุ่มป. บัณฑิตด้วยกัน

2. การบริหารการจัดการของรถทั่ว

3. การบริหารประเทศลาวเช่นทุกอย่างใช้ของในประเทศอาทิไกท์พ่อค้าแม่ค้าบริการรถฯลฯ

4. การบริหารของอาจารย์ผู้ควบคุม

5. สุขภาพการบริหารเวลาและ

6. การบริหารของธุรกิจโรงแรมต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ในการดูงานประกอบด้วย

การศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลหนองคายสำหรับโรงเรียนอนุบาลหนองคายเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,002 คน 49 ห้องเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโทร 042-411,051 www.anubannk.org

ผลงานของโรงเรียนอนุบาลหนองคาย

1. โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา

2. เปลี่ยนแปลงโรงเรียนผู้นำการ

3. โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2,551

4. โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย

5. พุทธโรงเรียนวิถี

6. สุภาพโรงเรียนส่งเสริม

7. หนองคายโรงเรียนดีศรี

ซึ่งในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ผู้บริหารได้มาต้อนรับและทำการบรรยายถึงยุทธวิธีการบริหารโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ


การศึกษาดูงานประเทศลาวได้มีโอกาสเข้าสู่ประเทศลาวซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องของไทยวิถีชีวิตของคนลาวมีส่วนคล้ายคลึงกับประเทศไทยมากแต่ความเจริญก้าวหน้ายังล้าหลังกว่าประเทศไทยคนลาวมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างเรียบง่ายคนลาวสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี


การศึกษาดูงานที่หมู่บ้านงูจงอางที่บ้านโคกสง่าตำบลทรายมูลได้ร่วมดูการแสดงคนกับงูจงอาจซึ่งเป็นการแสดงที่ค่อนข้างอันตรายคนที่ไม่มีประสบการณ์จะลองทำไม่ได้ชีวิตคนที่นั้นยังเป็นสังคมชนบทอยู่มากมีการหาสมุนไพรมาขายและได้รับการต้อนรับที่ดีจากชุมชนที่นั้น

การศึกษาที่จังหวัดเพชรบุรีณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าพักบ้านพักและร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในตอนเย็นมีการทำกิจกรรมกลุ่มตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Academic Chaingmai 52

My Friend