วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 10 ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล  ศิลาสงอาจินต์   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ประวัติการทำงาน .... ทำงานสถานที่
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์เทศบาลเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง
สถานที่อยู่ปัจจุบัน76 / 8 ถ.ไชยบุรีตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง
งานเสริม   ฝากประชาสัมพันธ์   บริการเกี่ยวกับทะเบียนรถ  พรบ. ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่...


ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิม    314 หมู่ 12 ตำบลนาขยาดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง
ติดต่อ : E-mail silapt@yahoo.co.th, songarjin.sila @ gmail.com, http://sila53.blogspot.com tel.&Fax. 074-612-319, 089-974-4402

 ประวัติการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัทลุงโรงเรียนพัทลุงจังหวัด
การศึกษาศาสตร์บัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกวิทยศาสตร์ - เคมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตสงขลา
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอกหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลา
บัณฑิตประกาศนียบัตร (ป. บัณฑิต) วิชาเอกการบริหารการศึกษา
นครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัด

ผลงานเด่นและรางวัลที่ได้รับ

- รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

- รับเกียรติบัตรและเสื้อเบเซอร์ "ผู้ฝึกสอนกรีฑาดีเด่นระดับจังหวัดพัทลุง

- รับเกียรติบัตร "พนักงานครูเทศบาลดีเด่น" เทศบาลเมืองพัทลุงจาก

- รับเกียรติบัตรและโล่ "เทศบาลดีเด่นพนักงาน" จากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น

- รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศจากโครงการส่งเสริม

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ทำหน้าที่ครูสอนผู้

และติวเข้มวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1

- รับเกียรติบัตร "พนักงานครูเทศบาลดีเด่น" เทศบาลเมืองพัทลุงจาก

- รับรางวัลเหรียญเงินทองแดงระดับประเทศจากโครงการส่งเสริม

อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ทำหน้าที่ครูสอนผู้

และติวเข้มวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1

- รับเกียรติบัตรและเข็ม "เชิดชูเกียรติเครื่องหมาย" คุรุสดุดีจากสำนักงาน

กรุงเทพฯคุรุสภา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Academic Chaingmai 52

My Friend