วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 14 blog กับ Go to Know

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...จุดเด่นของ blog

- เป็นเวปบล็อกที่ให้พื้นที่ในการทำงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ฟรี
- เป็นแหล่งข้อมูลด้านต่างๆ ที่ทันสมัยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกไร้พรมแดน
- เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวและแลกเปลี่ยน
- มีการลิงก์ไปยังเว็บที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน blog ซึ่งเป็นการแนะนำเวปที่น่าสนใจและอัพเดตใหม่ๆๆ
- ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเว็ปบล็อก
- เป็นคลังข้อมูลของตนเองเพื่อใช้ถ่ายทอดความรู้ และแชร์ประสบการณ์ต่างๆ

- เป็นสื่อ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
- เป็นแหล่งในการค้นคว้าหาข้อมูลและอัปเดทข้อมูลได้ตลอดตามความต้องการ
- ส่งเสริมการใช้สื่อที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการตกแต่งมัลติมีเดียต่างๆ เข้าด้วยกัน
- เป็นเวปบล็อกที่น่าสนใจใช้งานหลากหลายสไตล์ตามความต้องการ
- ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความสามารถในการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองบนโลกไซเบอร์
จุดด้อยของ blog
- เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระมากเกินไป
- เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ข่าวโคมลอย หรือข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริงได้


- เวปฟรีมีโอกาสถูกยกเลิกได้ตลอดเวลา
- ขาดการควบคุม ดูแลจากเซิฟร์เวอร์ ในกรณีที่โพสต์ข้อความ หรือสื่อที่ไม่เหมาะสม
- บทความขาดความเชื่อถือไม่ได้คัดกรองก่อนจะลงเวปบล็อก
- เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ออกแบบเวปสมัครเล่น ไม่เหมาะสมกับผู้ที่เขียนเวปโดยใช้ภาษา html หลายๆ ภาษา เพราะ Code เป็นภาษา html
ความแตกต่างระหว่าง blogspot และ go to khow
1. การตกแต่งบล็อก blogspot มีความหลากหลาย  ออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์   แต่ Go to khow รูปแบบเรียบง่าย
2. ด้านอาชีพ ของ blogspot  อิสระทั่วไป  แต่ Go to khow ข้าราชการส่วนมาก

3. ลักษณะข้อมูล blogspot งานข้อมูล โพสต์ทั่วไป แต่ Go to khow  แหล่วงรวบรวมข้อมูลงานวิชาการ
4.ตำแหน่ง / ที่อยู่  blogspot ข้อความจะปรากฏเฉพาะใน blog ตัวเองเท่านั้น  แต่ Go to khow  จะปรากฏใน blog กลางด้วย

5. การควบคุมดูแล   blogspot ไม่มีผู้คอยดูแลระบบ แต่ Go to khow มีผู้คอยดูแลระบบกลาง
6. การประเมินการเขียนblogspot ไม่มีการประเมิน แต่ Go to khow มีการประเมินการเขียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Academic Chaingmai 52

My Friend