วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 3 แหล่งเรียนรู้

สมาชิกกลุ่ม
สิวาวุธ สุทธิ           รหัส 5246701007         
ศิลา สงอาจินต์      รหัส 5246701043 
เสาวนี สุขกิจ         รหัส 5246701049 
อรวรรณ ริยาพันธ์  รหัส 5246701026 
เพชรฤทัย อกนิษฐ์ รหัส 5246701004
โหลดข้อมูลได้ที่นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Academic Chaingmai 52

My Friend